Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za zaštitu tajnih podataka

26.10.2009

Kontakt detalji Sektora za zaštitu tajnih podataka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Mate Miletić pomoćnik ministra + 387 33 492 458
Munib Isaković 
šef Odsjeka za propise, dozvole i industrijsku sigurnost
+ 387 33 492 462
 
Adnan Kulovac 
šef Odsjeka za informatičku sigurnost
+ 387 33 219 923
Dragan Vukadin šef Odsjeka za tehničke standarde i nadzor + 387 33 492 461