Saopštenja za javnost

Predstavljeni projekti sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima u BiH

13.5.2013

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama i uz podršku ambasade SAD-a u BiH, organiziralo je u Sarajevu javno predstavljanje projekata sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama i uz podršku ambasade SAD-a u BiH, organiziralo je u Sarajevu javno predstavljanje projekata sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom prisutnimsu se obratili ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon.

Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je rekao da je „borba protiv trgovine ljudima – što predstavlja ropstvo modernog doba - jedan od najvažnijih prioriteta Vlade SAD-a“ i stakao da će Ministarstvo sigurnosti BiH i nevladin sektor imati punu podršku Sjedinjenih Država u borbi protiv trgovine ljudima.

„Drago mi je što je Vijeće ministara nedavno usvojilo novu Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima u BiH za period 2013. - 2015., kao i akcijski plan za provedbu strategije. Radujemo se zajedničkom radu na konkretnoj provedbi te strategije“ rekao je ambasador Moon.

Energično spriječavanje, suzbijanje trgovine ljudima i kažnjavanje počinitelja tog krivičnog djela cilj je Ministarstva sigurnosti BiH koje je izradilo i Strategiju te Akcioni plan suprostavljanja trgovini ljudima.

„Posebnu pažnju novi strateški dokumenti osvećuju pitanjima krivičnog gonjenja trgovaca ljudima, zaštiti i pomoći žrtvama te prevenciji. Strategija i akcioni plan sadrže niz strateških mjera i aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se dostigli postavljeni strateški ciljevi. To je moguće učiniti samo u partnerstvu vladinih institucija i nevladinih organizacija koje su iskreno posvećene zajedničkom cilju “ rekao je ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, čestitao nevladinim organizacijama na odlično provedenim projektnim aktivnostima i zahvalio se Ambasadi SAD-a na još jednoj podršci Bosni i Hercegovini i njenim nastojanjima da izgradi sigurno okruženje.

Šef Ureda Međunarodnog foruma solidarnosti, EMMAUS, Amela Efendić predstavila je danas novi državni web portal www.bihat.ba kao dio projekta „Podizanje svijesti i prevencija trgovine ljudima u BiH“. Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH Hajrija Hadžiomerović Muftić predstavila je rezultate projekta „Efikasan tužilac i osvještena javnost – odgovor na trendove u procesuiranju trgovine ljudima“. O projektu „Multidisciplinarni pristup rješavanja problema trgovine ljudima na području Hercegovine“ govorila je predsjednica Udruženja „Novi put“, a direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić predstavila projekt „Smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima“.

Inače, u protekloj godini u Bosni i Hercegovini je identifikovano 39 žrtava trgovine ljudima. Za trgovinu ljudima i krivična djela koja se vežu za trgovinu ljudima u 2012. godini, nadležna tužilaštva su ukupno naredila 19 istraga protiv 42 lica. Podignuto je 15 optužnica protiv 22 lica. Nadležni sudovi su izrekli 11 osuđujućih presuda protiv 13 lica.

6 FOTO GALERIJA