Saopštenja za javnost

Sastanak Koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH

8.2.2024

Članovi Koordinacionog tijela za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini, na današnjem sastanku u Sarajevu razmatrali su trenutnu situaciju u oblasti migracija, zaštiti granice i borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Sastankom je predsjedavao ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, a fokus je bio na trenutnim izazovima u ovoj oblasti, posebno sa bezbjednosnog aspekta i mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju efikasnijeg upravljanja migracijama.

Sastanku su prisustvovali direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darko Ćulum, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa, pomoćnik direktora Granične policije BiH Dragan Kulić, sekretarka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Nina Mišković i sekretarka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamur Veselinović i pomoćnik ministra za međunarodno-pravne i konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova BiH Frano Planinčić.

Predstavnici bezbjednosnih agencija su kao jedan od ključnih problema istakli nedostatak policijskih službenika za efikasnu zaštitu granice i osiguranje privremenih prihvatnih centara za migrante.