Saopštenja za javnost

Sastanak Nešića i Poklukara u Ljubljani – Intenziviranje saradnje sa MUP-ovima zemalja EU

8.11.2023

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić boravi u zvaničnoj posjeti Republici Sloveniji, gdje se danas sastao sa slovenačkim ministrom unutrašnjih poslova Boštjanom Poklukarom.

Odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije su ocijenjeni partnerskim u brojnim oblastima, što je vidljivo i kroz blisku saradnju u oblasti bezbjednosti.

Tokom sastanka razgovarano je o problemu migracija na zapadnobalkanskoj ruti, koji preko dvije države tranzitiraju prema Zapadnoj Evropi. Stoga je ukazano na važnost regionalne saradnje i zajedničkog djelovanja na spriječavanju ilegalnih migracija i presjecanju lanaca krijumčarenja ljudima.

Također, razgovarano je i o ispunjavanju uslova BiH na evropskom putu BiH, te nastavku podrške u ovom procesu. Namjera Ministarstva bezbjednosti BiH je da intenzivira saradnju sa ministarstvom unutrašnjih poslova Slovenije, ali također i Austrije, Mađarske i Italije, posebno kroz razvoj kapaciteta bezbjednosnih institucija u BiH kako bi se nosile sa svim bezbjednosnim izazovima s kojima se suočavaju i ostvarile napredak u ispunjavanju zahtjeva na putu integracija u EU koji proizilaze iz Poglavlja 24 pravne tekovine EU.

Ministar Nešić je najavio i organizovanje ministarskog sastanka u Sarajevu početkom iduće godine kako bi se formalizirala ova zajednička inicijativa i započele zajedničke aktivnosti.

Ministar Nešić je upoznao ministra Poklukara i sa pripremama za uspostavljanje saradnje sa FRONTEX-om, naglasivši da je određen pregovarački tim BiH za pripremu sporazuma sa ovom evropskom agencijom za graničnu i obalnu stražu, što je nakon uspostavljanja oparativne saradnje sa EUROPOL-om važan iskorak i doprinos zajedničkoj evropskoj bezbjednosti. 

 

 

3 FOTO GALERIJA