Saopštenja za javnost

Održana Međunarodna terenska vježba u Brčkom

26.10.2023

Na području Brčko distrikta održana je međunarodna terenska vježba „Full Scale Exercise – DPPI SEE Flex 2023“ u organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa DPPI (Inicijativa pripravnosti i prevencije katastrofa u jugoistočnoj Evropi).

Ovo je prva vježba odgovora na poplave u kojoj se koriste dronovi s ciljem testiranja kapaciteta za upravljanje dronovima u operacijama zaštite i spašavanja.

Na pokaznoj vježbi na stadionu Jedinstvo u Brčkom prisutnim su se obratili predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH Radislav Jovičić, šef Sekretarijata DPPI-ja Vlatko Jovanovski i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Zijad Nišić.

Tokom petodnevne vježbe simulirane su poplave uz primjenu procedura koje se koriste u situacijama prirodnih ili drugih nesreća. Učestvovali su spasilački timovi iz devet država članica DPPI SEE, sa međunarodnim timovima koristeći specijaliziranu opremu i dronove.

Navedena terenska vježba je bila prilika da se provjeri spremnost i sposobnost odgovora na poplave kroz zajedničku saradnju i koordinaciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija i timova iz Bosne i Hercegovine i država Jugoistočne Evrope posebno efikasnost sistema podrške države domaćina u slučaju prijema i pružanja međunarodne pomoći.

 

 

3 FOTO GALERIJA