Saopštenja za javnost

Stručna misija Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA-e u posjeti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

15.9.2023

Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na čelu sa savjetnikom ministra sigurnosti Radislavom Jovičićem primili su ekspertsku misiju međunarodne Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Cilj posjete je bila rasprava i finaliziranje dokumenta „Record of discussion (R/D)“ u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa – Eco DRR“.

Dokument obuhvata implementacionu strukturu, način organizacije i realizacije Projekta.

Gospodin Jovičić je poželio dobrodošlicu gostima iz Japana i zahvalio se Vladi Japana na dosadašnjoj pomoći u izgradnji sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici entitetskih uprava civilne zaštite, nadležnih entitetskih institucija u Projektu te predstavnici Brčko distrikta.

Planirano je da dokument „Record of discussion (R/D)“ bude potpisan između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i JICA-e u novembru ili decembru ove godine.