Saopštenja za javnost

Usaglašavanje nacrta Akcionog plana Srategije integrisanog upravljanja granicom u BiH

15.9.2023

Radionica Koordinacionog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom integrisanog upravljanja granicom i Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, za period 2019.-2023. godina, održana je u Tarčinu.

Organizatori su Ministarstvo sigurnosti BiH, Misija OSCE-a u BiH i Međunarodna organizacija za migracije IOM BiH u sklopu projekta „Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom (WBIBM)".

Na Radionici je između ostalog, uz podršku eksperta iz Evropske unije, usaglašavan nacrt Akcionog plana Srategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period 2024.-2029. godina, a koji se odnosi na period 2024. - 2026. godina.

Također, usaglašeni su modaliteti daljeg rada kada je u pitanju slanje navedenog dokumenta Akcionog plana na mišljenje nadležnim institucijama u cilju njegove pripreme za usvajanje na narednoj radionici Koordinacionog tijela, odnosno upućivanja u proceduru usvajanja prema Vijeću ministara BiH.