Saopštenja za javnost

Sastanak državnih sigurnosnih organa Bosne i Hercegovine i Slovenije

13.10.2023

Ministarstvo sigurnosti BiH - Državni sigurnosni organ bilo je domaćin bilateralnog susreta sa predstavnicima Ureda Vlade Republike Slovenije za zaštitu tajnih podataka.

Bilateralni sastanak nastavak je sigurnosne suradnje u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka. Sastanak je održan u svjetlu nastavka pružanja bileteralne tehničke pomoći Ureda Vlade Republike Slovenije za zaštitu tajnih podataka Državnom sigurnosnom organu BiH, a prvenstveno u prijenosu iskustva DSO Slovenije u okviru ispunjavanja obaveza EU propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

U tom smislu, sa predstavnicima delegacije državnog sigurnosnog organa Republike Slovenije primarno se razgovaralo o obavezama koje proizilaze iz EU propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, a koje se odnose na zakonodavstvo i organizaciju, personalnu i fizičku sigurnost, informatičku sigurnost i industrijsku sigurnost.

Obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom suradnjom. Predstavnici državnog sigurnosnog organa Republike Slovenije izrazili su spremnost za nastavak pružanja bilateralne tehničke pomoći DSO BiH iz nadležnosti rada državnih sigurnosnih organa.