Saopštenja za javnost

Radionica o uspostavi sistema za razmjenu podataka o putnicima

13.10.2023

Radionica međuagencijske Radne grupe za uspostavu sistema za razmjenu podataka o putnicima (API/PNR) održava se na Bjelašnici u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM BiH) i Center for International Legal Cooperation (CILC).

Tokom dvodnevne radionice, članovi Radne grupe uz stručnu pomoć facilitatora projekta iz Republike Hrvatske i Kraljevine Holandije, sagledavaju trenutne kapacitete i analiziraju prijedloge modela za uspostavu API/PNR sistema u BiH, razmatraju Nacrt izvještaja o radu Radne grupe za uspostavu sistema za razmjenu podataka o putnicima API/PNR, te razmjenjuju najbolje prakse i iskustva država članica Evropske unije.

Dogovorena je dalja saradnja i još aktivniji rad nadležnih organa BiH na analizama i razradama predloženih modela koji će putem Izvještaja o radu biti predloženi Vijeću ministara BiH, a sve u cilju dobijanja usaglašenog i u konačnici potpuno operativnog i funkcionalnog API/PNR sistema u BiH.

Radionica je organizovana u sklopu projekata „Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom (WBIBM)“ i „IPA 2019/Countering Serious Crime in the Western Balkans”, na kojoj pored članova Radne grupe učestvuju predstavnici međunarodnih organizacija i partnera koji kroz svoje projekte pružaju podršku nadležnim institucijama BiH vezano za buduću uspostavu API/PNR sistema.