Saopštenja za javnost

Saradnja BiH i Češke Republike - Uklanjanje NUS-a u krugu bivše kasarne Žunovnica

3.10.2023

U nekadašnjem vojnom objektu Žunovnica u općini Hadžići započeto je sistematska pretrage površine kontaminirane eksplozivnim sredstvima. Ove aktivnosti se obavljaju u okviru pilot projekta koji finansira Vlada Republike Češke i odobrenog odlukom Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini od 30.08.2023. godine i na osnovu Memorandum o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Češke i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o ekspertskoj pomoći u uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Operacije uklanjanja eksplozivnih sredstava na lokaciji Žunovnica provode se radi testne faze u okviru završnog Nacrta Standarda za uklanjanje eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini.

Naime, radi se o eksplozivnim sredstvima koja su razasuta na velikom dijelu bivšeg vojnog objekta u Žunovnici nakon eksplozije skladišta 1995. godine. Uklanjanje NUS-a izvode pripadnici Federalne uprave civilne zaštite sa pripadnicima Pirotehničke službe Policije Republike Češkevaj pilot projekat finansiran od strane Vlade Republike Češke

Radi se o dugogodišnjoj saradnji timova za uklanjanje eksplozivnih sredstava na osnovu pomenutog Memoranduma o razumjevanju sa ciljem međusobne razmjene iskustava i saznanja do kojih se došlo u dosadašnjem radu na površinama kontaminiranim eksplozivnim sredstvima kako bi se eventualna bolja rješenja ugradila u Nacrt Standarda za uklanjanje eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini. Površina koja će biti očišćena ovim projektom iznosi oko 10.000 kvadratnih metara, a završetak radova se očekuje 06.10.2023. godine.

Danas (02.10.2023. godine) su predstavnici Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini izvršili obilazak lokacije bivše vojne kasarne Žunovnica u Hadžićima na kojoj se izvode radovi na uklanjanju razasutih eksplozivnih stedstava i sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH, BHMAC-a i Općine Hadžići razgovarali o značaju i dinamici realizacije ovog projekta, kao i o nastavku saradnje Federalne uprave civilne zaštite sa Pirotehničkom službom Policije Republike Češke na konačnom uklanjanju razasutih eksplozivnih sredstava, kako na lokalitetu Žunovnice, tako i na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini na kojima postoji ova vrsta opasnosti za građane.

 

 

3 FOTO GALERIJA