Saopštenja za javnost

Sastanci ministra Nešića sa direktorima MARRI-ja i UNFPA

29.3.2023

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić danas je u Sarajevu imao odvojene sastanke sa direktorom Regionalne inicijative o migracijama, azilu i povratku izbjeglica (MARRI) Saškom Kocevim i predstavnikom Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) za Bosnu i Hercegovinu Johnom Kennedy Mosotijem.

Ministar Nešić i direktor Kocev razgovarali su o trenutnoj migracijskoj situaciji i unapređenju regionalne saradnje u oblasti migracija. S obzirom da se zemlje Zapadnog Balkana nalaze na istoj migrantskoj ruti, pa tako i dijele iste bezbjednosne i humanitarne izazove, ukazano je na važnost jačanja koordinacije i usklađivanja politika u ovoj oblasti. 

Potencirana je važnost uloge MARRI-ja u ovim aktivnostima i pomoć državama članicama u upravljanju migracijama. Također, razgovarano je o mogućnosti unapređenja razmjene informacija o tokovima i migracionim trendovima u regionu. 

Tokom sastanka sa delegacijom UNFPA-a fokus je bio na nastavku zajedničkih projekata u oblasti migracija. Istaknuta je opredjeljenost za nastavak dosadašnje dobre saradnje Ministarstva i UNFPA, posebno podrške i zaštite zdravlja migranata i ranjivih kategorija stanovništva. 

 

 

 

5 FOTO GALERIJA