Saopštenja za javnost

Sastanak državnih sigurnosnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

22.3.2023

Ministarstvo sigurnosti BiH - Državni sigurnosni organ bilo je domaćin bilateralnog sastanka sa predstavnicima Kancelarije Savjeta za nacionalnu bezbjednost Republike Srbije.

Sastanak održan je u cilju razmjene iskustva i znanja iz oblasti zaštite tajnih podataka. Razgovarano je  o saradnji državnih sigurnosnih organa u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, u svrhu unaprjeđenja saradnje.