Saopštenja za javnost

Ispunjen važan preduslov za uspostavljanje operativne saradnje s EUROPOL-om

21.3.2023

Pravilnik o radu i operativnoj saradnji nacionalne/zajedničke kontakt tačke za Bosnu i Hercegovinu za saradnju s EUROPOL-om danas su u Sarajevu potpisali predstavnici svih policijskih agencija koje su uključene u rad Kontakt tačke.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler i šefica Odjela za strategije i vanjske odnose EUROPOL-a Patrícia Silveira.

Pravilnikom su utvrđeni način rada, obaveze i odgovornosti Zajedničke kontakt tačke, prava i obaveze nadležnih organa za provođenje zakona u BiH, te druge procedure od značaja za uspostavljanje sistema saradnje i razmjene. informacija između nadležnih organa u BiH i EUROPOL-a, čime se otklanja posljednja formalna prepreka za potpuno djelovanje u odnosima policijske saradnje BiH i ove veoma važne međunarodne organizacije. 

Ministar Nešić je istakao da je napravljen veliki korak za BiH, jer će značajno olakšati naše pridruživanje Evropskoj uniji, zahvalivši se EU i ambasadoru Sattleru koji su značajno doprinijeli ovom uspjehu. 

“Bosna i Hercegovina, iako jedina država Zapadnog Balkana, koja još nije uspostavila punu saradnju sa EUROPOL-om, preko Zajedničke kontakt tačke, pridaje poseban značaj međunarodnoj policijskoj saradnji, zbog interesa unutrašnje bezbjednosti, a posebno što ova oblast ima ključnu ulogu za pristupanje naše zemalje EU. Uvjereni smo da će EUROPOL, kao centar za podršku provođenju zakona i čvorište za razmjenu informacija o kriminalnim aktivnostima, našu zemlju učiniti bezbjednijom i bližom porodici evropskih zemalja”, kazao je Nešić. 

Dodao je da je pitanje sigurnosti bilo koje zemlje u regionu i šire ne može se posmatrati van konteksta regionalne i evropske bezbjednosti. 

“Policijska saradnja između različitih zemalja Evrope i svijeta je oblast koja se najbrže razvija posljednjih godina zbog brojnih povezanih bezbjednosnih izazova koji pogađaju svakoga, kao što su terorizam, trgovina ljudima, narkoticima, oružjem, pranje novca i druge vrste organiziranog kriminala. Saradnja i razmjena informacija preko međunarodnih organizacija poput EUROPOL-a i INTERPOL-a, nameće se kao neminovnost, a u cilju sprječavanja krivičnih djela, otkrivanje i procesuiranje njihovih počinilaca, gdje god da se nalaze, kao i zaštita žrtava krivičnih dijela, istakao je Nešić. 

Nakon višegodišnjih zastoja u realizaciji obaveza za uspostavljanje saradnje sa EUROPOL-om, Nešić je najavio da se krajem idućeg mjeseca očekuje završetak adaptacije prostorija i smještaj tehničke opreme, kada će i zvanično početi sa radom Zajednička kontakt tačka za saradnju sa EUROPOL-om. 

I ambasador Sattler je istakao zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina napravila korak bliže punoj saradnji sa EUROPOL-om. 

“Kriminal se ne zaustavlja na granicama, te je prekogranična saradnja u provedbi zakona ključna za sigurnost i zaštitu građana širom Evrope. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, od Bosne i Hercegovine se očekuje da pokaže kredibilne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Punom implementacijom Sporazuma o saradnji sa EUROPOL-om, a kasnije i potpisivanje sporazuma o EUROJUST-u i FRONTEX-u, Bosna i Hercegovina će u potpunosti početi koristiti evropske instrumente za jačanje borbe protiv teških oblika kriminala, što će biti korisno i za građane BiH i EU, ali i biti korak naprijed na putu ka EU”, rekao je ambasador Sattler. 

I šefica Odjela za strategije i vanjske odnose EUROPOL-a Patrícia Silveira je ukazala na važnost saradnje i razmjene informacija. 

“Moramo se zajedno boriti protiv međunarodnih kriminalnih prijetnji kako bismo postigli sigurno i bezbijedno društvo za sve naše građane. Udruživanje snaga postalo je važnije nego ikad. Stoga, ostaje glavni prioritet za EUROPOL da osnaži saradnju sa svim zemljama u regionu”, rekla je gospođa Silveira.

 

 

 

4 FOTO GALERIJA