Saopštenja za javnost

Usvojena nova Strategija u oblasti migracija i azila

7.12.2022

Vijeće ministara BiH usvojio je Strategiju u oblasti migracija i azila za period 2021 - 2025. godine, u skladu s preporukama Evropske komisije za dobijanje statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta Evropske unije u decembru.

Strategijom u oblasti migracija i azila, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH, želi se osigurati razvoj kvalitetnog sistema migracija i azila u BiH u skladu sa standardima Evropske unije, te omogućiti aktivno učešće u ovim oblastima na regionalnom nivou. 

Ovom strategijom je definisano sedam strateških ciljeva, među kojima su: unapređenje sistema sveobuhvatnog upravljanja politikama migracija i azila; povećanje efikasnosti kontrole državne granice; efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama na teritoriji BiH; unapređenje sistema azila; efikasnija borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima; podrška zakonitim migracijama i integracija stranaca koji zakonito borave u BiH te jačanje mehanizama koordinacije u upravljanju migracijama i azilom.