Saopštenja za javnost

Sastanak zamjenika Jovića i ambasadora Sattlera – Saradnja u rješavanju migrantske krize i uspostava kontakt tačke EUROPOL-a

17.6.2020

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Nedeljko Jović primio je danas u Sarajevu šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Johanna Sattlera. Ambassador Sattler je dao punu podršku aktivnostima koje provodi Ministarstvo sigurnosti BiH kao i nastavku saradnje između dvije institucije.

Apostrofirani su i podržani svi naredni koraci ranije dogovorene saradnje sa EUROPOL-om, koji su bili godinama u zastoju, a odnose se na potpisivanje instrukcije o pitanjima od važnosti za provođenje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji sa EUROPOL-om, slanje oficira za vezu iz BiH u sjedište EUROPOL-a u Hagu, kao i druga tehnička pitanja oko uspostave zajedničke kontakt tačke, kao što je preseljenje opreme iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u prostorije Ministarstva sigurnosti BiH.

Razgovarano je i o gorućoj problematici migracija i naglašeno da se radi o globalnom i kompleksnom problemu koji podrazumijeva globalna i multiagencijska rješenja. Istaknuto je  da se radi o pitanju koje se tiče svih na nivou države BiH, a posebno humanitarni aspekt ovog problema. Naglašena je potreba donošenja Akcionog plana za suzbijanje ilegalnih migracija u BiH koji se nalazi u proceduri Vijeća ministara BiH , a također je razgovarano o angažovanju pripadnika FRONTEX-a na pomoći bezbjednosnim snagama BiH.

Pozitivno je ocijenjen dosadašnji rad policijskih agencija u borbi protiv migracija, koji se uprkos nedovoljnim kadrovskim i materijalnim sredstvima, uspješno suprotstavljaju ovom problemu.