Saopštenja za javnost

Sudovi u BiH u toku pošle godine osudili 34 lica zbog trgovine ljudima

1.5.2020

Nakon što je u januaru Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo novu Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, čime su odblokirana ogromna sredstva SAD za pomoć institucijama BiH, jučer je usvojen i Izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH u 2019. godini.

Usvajanje ovog izvještaja je veoma važan korak za nastavak borbe protiv trgovine ljudima i provođenje preventivnih mjera na osnovu utvrđenog stanja u ovoj oblasti.

Ministarstvo sigurnosti BiH je na osnovu podataka dobijenih od strane tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, utvrdilo da je u navedenoj godini identifikovana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima.

Za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini su provedene istage protiv 48 lica, a podignuto je 20 optužnica protiv 31 lica. Sudovi su u toku 2019. godine osudili 34 lica te izrekli sedam odgojnih mjera protiv maloljetnika. Na zatvorsku kaznu osuđene su 24 osobe, izrečena je jedna uslovna kazna te dvije novčane kazne. Donešena je i jedna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

U efikasnoj  borbi i potpunom provođenju Strategije, Bosna i Hercegovina ima punu podršku iz Ambasade SAD u Sarajevu i USAID-a, koji su i do sada snažno ohrabrivali nadležne institucije u BiH za borbu protiv trgovine ljudima.