Saopštenja za javnost

Umjesto verbalističke zaštite novinara, bolje da im je Džaferović osigurao maske i rukavice, kao i drugim veoma važnim strukama

21.3.2020

Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje veoma je zahvalno na pismu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH gospodina Šefika Džaferovića da se sve uradi na obezbjeđivanju što sigurnijih uslova za rad novinara, koje je uputio nama i medijima.

Krizni štabovi, od općinskih, kantonalnih do entitetskog nivoa dali su precizna uputstva za sve građane, a to se posljedično odnosi i na uposlenike medijskih kuća.

Koordinaciono tijelo BiH je na državnom nivou već poduzelo mjere da se press-konferencije održavaju u holu Parlamentarne skupštine BiH gdje novinari mogu međusobno biti udaljeni po više metara  ili ispred zgrade, tako da se te mjere već provode.

Ministar sigurnosti BiH i predsjednik Koordinacionog tijela BiH Fahrudin Radončić kao dugogodišnji novinar i osnivač najveće medijske kuće u BiH nakon rata, i po tom osnovu je izuzetno zabrinut za zdravlje svakog novinara i drugih uposlenika medijskih kuća.

Ali, također ministar Radončić je jednako tako zabrinut za zdravlje svakog građanina BiH ili pripadnike bilo koje struke i segmenta društva. Stoga želimo istaći važnost da svi uposlenici medicinskih ustanova, policija, Oružanih snaga, elektroprivrednog sistema, gradskih ili regionalnih vodovoda i kanalizacije i mnogih drugih ekspertskih struka od čijeg će zdravlja i prethodne samozaštite zavisiti strateško održavanje i funkcionisanje života svih građana BiH, također budu jednaka briga pojedinih članova Predsjedništva BiH.

Gospodina Džaferovića molimo da umjesto kucanja na već otvorena vrata iskoristi svoj predsjednički i stranački autoritet i hitno, kad već nije do sada, nabavi više hiljada pari zaštitnih rukavica,  maski i dezinfekcionih sredstava i donira ih svim medijskim kućama u BiH i tako pokaže istinsku brigu za zdravlje uposlenika javne riječi.