Najava događaja/aktuelnosti

POZIV ZA MEDIJE STRUČNI SASTANAK „ŽENE I SIGURNOST U BIH 2023“

3.3.2023

Poštovani predstanici_ce medija, pozivamo vas da medijski popratite Stručni sastanak “Žene i sigurnost u BiH 2023”, koji će biti održan 06. Marta 2023. godine u sali I\1 zgrade Parlamenta BiH sa početkom u 13.00 sati. Sastanak organizuju Ministarstvo sigurnosti BiH i Fondacija INFOHOUSE uz finansijsku podršku Američke ambasade.

Cilj stručnog sastanka je prezentirati trenutne i buduće aktivnosti, s posebnim osvrtom na iskustva, preporuke i naučene lekcije kada je riječ o urodnjavanju procesa unutar ministarstva s ciljem implementacije principa „integracija, uključenost i integritet“ UNSCR 1325 i srodnih rezolucija koje čine agendu “Žene, mir i sigurnost.”

Izjave za medije predviđene su u 12:45 sati, a obratit će se:

-          gdin Ivica Bošnjak, zamjenik ministra, Ministarstvo sigurnosti BiH

-          gđa Dženana Alađuz, direktorica Fondacije INFOHOUSE

-          gđa Samira Hunček, predsjedavajuća Koordinacionog odbora MS BiH u vezi sa primjenom ZORS-a

Panelisti i panelistkinje govorit će o zastupljenosti žena u sigurnosnim institucijama, njihovom položaju, ali i doprinosu, kao i način kako se u budućnosti mogu poboljšati prava žena zaposlenih u sigurnosnim institucijama.

U okviru ovog događaja bit će postavljena izložba „Žene i sigurnost u BiH“, koja ima za cilj predstaviti žena u sigurnosnim strukturama. Izložbom bit će prikazane žene u akcijama, vježbama, ali i obavljanju redovnih radnih zadataka iz domena sigurnosti.

Stručni sastanak održava se u okviru projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“, koji provode Ministarstvo sigurnosti BiH i Fondacija INFOHOUSE, a finansira Američka ambasada u BiH. Cilj projekta je integracija rodne perspektive u demokratske političke procese sigurnosnog sektora.

Za više informacija kontaktirajte:

Adin Šabić, PR mendažer

E-mail: adin@infohouse.ba;

Telefon: +38761725252