Najava događaja/aktuelnosti

E konsultacije o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana Bosne i Hercegovine iz zone sukoba Sirije i Iraka

20.2.2023

Na portalu eKonsultacije u toku su online konsultacije o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana Bosne i Hercegovine iz zone sukoba Sirije i Iraka, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Više na    

https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/120522-