Najava događaja/aktuelnosti

Ekonsultacije: Sporazum između EU i BiH o operativnim aktivnostima koje provodi FRONTEX

17.2.2023

Sporazum se zaključuje s ciljem uspostavljanja pravnog okvira za operativne aktivnosti koje sprovodi Evropska agencija za obalnu i graničnu stražu na teritoriji Bosne i Hercegovine.


Takođe na ovaj način će se efikasnije koordinisati operativnom saradnjom između država članica Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Sporazum uređuje sva pitanja potrebna za raspoređivanje timova za upravljanje granicama iz stalnih snaga Evropske granične i obalne straže u Bosnu i Hercegovinu, u kojoj članovi timova mogu imati izvršna ovlašćenja. 

Više na https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/120519