Najava događaja/aktuelnosti

Požar na Boračkom jezeru lokaliziran, resursi se usmjeravaju na Čvrsnicu

21.7.2022

Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Federalne uprave civilne zaštite obišli su područja zahvaćena požarima na području općina Konjic - rejon Boračkog jezera i Pošusje - rejon Čvrsnice. Razgovarali su o trenutnoj situaciji i potrebama za stavljanje požara pod kontrolu sa predstavnicima civilne zaštite i vatrogascima iz tih općina.

Konstatirano je da je požar na Boračkom jezeru lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Na tom području nema trenutno potrebe za gašenjem iz zraka. Na Čvrsnici požar je i dalje aktivan i postoji potreba za podršku gašenju iz zraka.

Dogovoreno je da će se resursi koji su na raspolaganju za gašenje požara usmjeriti na ovo područje.

Ministarstvo sigurnosti BiH će nastaviti provoditi sve potrebne aktivnosti kako bi se ovaj požar lokalizirao.

Hidrometeroloski zavod FBiH izdao je narandžasto upozorenje za cijelu teritoriju BiH zbog visokih temperatura u periodu od 21. do 23. jula 2022. godine što ukazuje na mogućnost izbijanja novih požara. U skladu sa situacijom poduzimat će se i odgovarajuće mjere.

 

3 FOTO GALERIJA