Najava događaja/aktuelnosti

Podizanje svijesti među srednjoškolcima o opasnostima vatrenog oružja

27.5.2022

Uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u maju i junu 2022. godine, sprovest će se društveno odgovorna kampanja podizanja svijesti među učenicima srednjih škola: „Oružje ne štiti, oružje ubija!“.

Kampanja se realizuje u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini” (PILLAR), a provode je Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i kantonalna ministarstava unutrašnjih poslova.

Kampanja ima za cilj da podigne svijest kod mladih o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja.

Tokom trajanja kampanje policijski službenici i službenice će u odabranim srednjim školama održati edukativna predavanja te podijeliti promotivni materijal učenicima sa ključnim porukama kampanje:

-          Nesreća ne bira mjesto i vrijeme, i ne dešava se „tamo nekome“ i „negdje drugo“,

-          Upotreba vatrenog oružja ima za posljedicu smrt, povrede i psihološke traume,

-          Oružje nije snaga, nego slabost, s oružjem se ne pokazuje hrabrost, nego nemoć i strah.

Podaci ministarstava unutrašnjih poslova u BiH govore da su nesretni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem podjednako česti u svim dijelovima BiH, uključujući Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH.

Zakoni u BiH prepoznaju amnestiju od sudskog procesuiranja svakog ko dobrovoljno preda oružje u nelegalnom vlasništvu, tako da se takvo oružje može dobrovoljno predati pozivom na 122 nadležnoj policijskoj agenciji u BiH - bez straha od sankcije! Pozivom prema nadležnoj policijskoj agenciji bez sankcije se mogu prijaviti i vatreno oružje, municija i eksplozivne naprave odloženi na javnim mjestima ili površinama.

Projekat PILLAR se realizuje u okviru incijative Mapa puta 2024 za održivu kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu koju finansiraju Savezna Republika Njemačka, Velika Britanija, Kraljevina Švedska, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i uz podršku Evropske unije.