Najava događaja/aktuelnosti

Promocija 30 instruktora za spašavanje u urbanim sredinima

11.5.2022

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju - TIKA organiziralo na Tjentištu obuku potrage i spašavanja u prirodi i urbanim sredinama za spasilačke timove iz Bosne i Hercegovine.

U proteklom periodu provedeno nekoliko ciklusa obuka koje se provode na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Turske agencije za saradnju i koordinaciju - TIKA.

Obuku je prošlo ukupno 30 spasilaca iz Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH, Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske i gorskih službi spašavanja Federacije BiH, općine Novi Grad, koji su usvojili jedinstvene standarde i metode za spašavanje unesrećenih. 

U subotu, 14.05.2022.godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će se ceremonija podjele certifikata, čime će BiH dobiti 30 osposobljenih instruktora koji će moći dalje nastaviti sa edukacijom u ovoj oblasti predstavnika nadležnih institucija u oblasti zaštite i spašavanja, gorskih službi spašavanja i drugih spasilačkih službi.

Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da prisustvuju ovom događaju u subotu, 14.05.2022.godine u sali 1/I u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa početkom u 13.30 sati.