Najava događaja/aktuelnosti

Link za prijavu -ECO.DRR_QR

28.2.2022

Na osnovu aplikacije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Vlada Japana je odobrila projekat ECO DRR u koji će biti uključene općine: Konjic, Jablanica, Žepče, Trebinje, Bileća, Ljubinje i Berkovići.

Projekat se bazira na dvije komponente: informativne sisteme šumskih požara i i konsolidaciju šumskog tla i sprječavanje klizišta. Implementacijom Projekta bi se, pored ostalog, omogućila rana detekcija požara i njegovo pravovremeno gašenje.