Najava događaja/aktuelnosti

Jačanje kapaciteta gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini uz podršku EU - Pokazna vježba u Blagaju

21.10.2021

Na području Eko centra „Blagaj“ u Blagaju bit će održana pokazna vježba pripadnika službi spašavanja u petak, 22.10.2021.godine sa početkom u 13.00 sati. Vježba je organizovana u skopu“ TAIEX projekta „Jačanje kapaciteta gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini“.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je apliciralo za ovaj projekt koji finansira Evropska unija, a provode eksperti Republike Austrije i Republike Francuske, u cilju jačanja kapaciteta gorskih službi spašavanja i pripremljenosti za pronalazak i spašavanje ljudi na nepristupačnom terenu. Sljedeći događaji su planirani za medije:

Do 12.40 sati – dolazak na lokaciju Eko centra Blagaj  (mapa u nastavku)

13.00 – 14.00 Pokazna vježba

14.15 – 14.30 Uručivanje certifikata

14.30 - 14.45  Izjave za medije

Ceremoniji će uz polaznike obuke, prisustvovati predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i agencija u okviru Ministarstva, ambasadorica Francuske Chaterine Toudic, ambasadorica Austrije u BiH Ulrike Hartmann, šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije Stefano Ellero, predstavnici EUFOR-a, Federalne uprave civilne zaštite FBiH i Republičke uprave civilne zaštite RS.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument Evropske komisije za pružanje tehničke pomoći i razmjenu informacija javnoj upravi državama u procesu pristupanja Evropskoj uniji kao i novim državama članicama, u području usklađivanja sa zakonodavstvom EU i njegovom provedbom.

Pozivamo snimatelje, novinare i fotoreportere da prisustvuju ovom događaju u petak, 22.10.2021.godine sa početkom u 13.00 sati.

Link za lokaciju: Eko centar Blagaj