Najava događaja/aktuelnosti

„Konferencija projekta EU za bolju civilnu zaštitu - Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu“ POZIV MEDIJIMA

21.10.2021

Cijenjeni predstavnici medija, zadovoljstvo i čast nam je pozvati vas da propratite Konferenciju u sklopu projekta „EU za bolju civilnu zaštitu - Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“, koji provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Ravnateljstvo civilne zaštite i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR.

Konferencija  koja predstavlja završni korak u uspješnom završetku projektnih aktivnosti održat će se 22.10.2021. godine u 10:00 sati, na lokaciji Hotela Holiday Sarajevo.

Izjave za medije su planirane u 11:10 sati, a obratit će se predstavnici DG ECHO, Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, projektnih partnera Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske te Odjela za javnu sigurnost-bezbjednost Brčko distrikta.

Ukratko o projektu:

Projekt finansira Europska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti od 1,480 mil.  eura, a projekat je trajao od 01.03.2019. do 01.11.2021. godine.

Projekt je podijeljen u pet radnih paketa. Kroz radni paket 2. pod nazivom “Obuka za interventne i spasilačke postrojbe” provedene su obuke za traganje i spašavanje iz ruševina, obuke za spašavanje na vodi, obuke za upravljanje kampom, trening trenera i terenska vježba.

Opći cilj Projekta je bio smanjiti ranjivost na prirodne i druge katastrofe, na svim nivoima Bosne i Hercegovine, te raditi na izgradnji kapaciteta i pripremi Bosne i Hercegovine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije.

Sve mjere zaštite od virusa SARS CoV-2 su za sve vrijeme trajanja Konferencije obavezujeće za sve učesnike iste.

Više na web site-u projekta: www.eu4bettercivilprotection.ba , ili putem e-maila:info@azur.ba