Najava događaja/aktuelnosti

Vježba „EU CZ BiH – Banja Luka 2021“ – Priprema BiH za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije

13.10.2021

Terenska vježba „EU CZ BiH – Banja Luka 2021“ za pripadnike i jedinice Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost-bezbjednost Brčko Distrikta BiH održava se na području Banja Luke od 11.10. do 15.10.2021.godine.

USAR-traganje i spašavanje u ruševinama održava se na lokaciji Incel-a, WR-spašavanje na vodi održava se na rijeci Vrbas-Trapist i jezero Zalužani, a obuka za upravljanje kampom je u Zalužanima.

Scenarij terenske vježbe civilne zaštite „EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021“ su poplave i klizišta, a  temelji se na realnim ranjivostima u Bosni i Hercegovini i regiji te u tom segmentu terenska vježba će pokazati stanje operativne pripravnosti za efikasan odgovor.

Predviđeno je da će na vježbi učestvovati oko 200 pripadnika službi zaštite i spašavanja.

Vježba se provodi u sklopu projekta „EU za bolju civilnu zaštitu - Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“ koji provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske - Ravnateljstvo civilne zaštite i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR.

Projekt finansira Evropska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti od 1,480 miliona eura, a trajanje projekta je od 01.03.2019. do 01.11.2021. godine.

Sve mjere zaštite od virusa SARS CoV-2 su za sve vrijeme trajanja Vježbe obavezujeće za sve učesnike vježbi.

Pozivamo medije da proprate i javnost upoznaju sa ovim važnim događajem za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu u članstvo Mehanizma civilne zaštite Evropske unije i sigurnost njenih građana.

Također, 14.10.2021. godine, od 12:00 do 13:00 sati, na lokaciji Incel, u sklopu VIP programa, planirane su izjave za medije i mogućnost snimanja vježbe.

NAPOMENA: Medijske ekipe trebaju biti na glavnom ulazu u Incel pola sata prije početka programa (do 11.30 sati), zbog akreditiranja i organiziranog ulaska do mjesta održavanja vježbe.


Lokacija vježbe: