Najava događaja/aktuelnosti

Vježba u Banja Luci - Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU

5.10.2021

U okviru projekta izgradnje kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU od 10. do 15.10.2021. godine bit će izvedena vježba na području Banja Luke.

Iz Bosne i Hercegovine se očekuje učešće oko 200 učesnika i 30 učesnika iz Republike Hrvatske. Radi se o timovima za urbano traženje i spašavanje, timovima za spašavanje na vodi i timovima za kamp menadžment iz Bosne i Hercegovine. Navedeni timovi su obučavani u prethodnom periodu, a obuku su vodili instruktori iz Republike Hrvatske.

Tokom vježbe bit će testirane procedure komunikacije i koordinacije između nadleženih institucija u BiH, zatim procedure traženja pomoći Oružanih snaga BiH i traženja i prijema međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju po scenariju izbijanja poplava i klizišta sa pratećim hazardima.

Program za posmatrače vježbe i VIP posjetioce bit će organiziran 14.10.2021. godine.

Korisnici projekta su Ministarstvo sigurnosti BiH i druge nadležne institucije BiH (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo odbrane BiH i zavisno od projektnih aktivnosti i druge institucije BiH), entitetske uprave civilne zaštite, Odjel za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH, kantonalne uprave civilne zaštite i lokalne zajednice.

Glavni cilj Projekta je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim nivouima u BiH.

Specifični cilj Projekta je imati pojačane kapacitete civilne zaštite na području prevencije, pripravnosti i odgovora na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe uzimajući u obzir najbolje prakse EU.

Na međunarodnom konkursu koji je organizirala i provodila Delegacija EK u BiH za implementora projekta odabrano je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - kao nosilac projekta sa partnerom iz BiH - Asocijacijom za upravljanje rizicima – AZUR. Projekat je izuzetno značajan za strukture zaštite i spašavanja u BiH, a iniciran je nakon poplava u BiH 2014. godine.

Projekat se provodi na osnovu Sporazuma o dodjeli sredstava, EuropeAid/159654/DD/ACT/BA kojeg je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo sa Evropskom komisijom.

Projekat se realizira od 01.marta 2019. i završava se 01.novembra 2021. godine.