Najava događaja/aktuelnosti

Terenska vježba “NICS Mostar 2021”

21.9.2021

U skladu sa planom aktivnosti NATO NICS projekta „Napredna regionalna koordinacija u nesrećama“ za 2021. godinu, predviđena je organizacija i izvođenje terenske vježbe za korištenje NICS sistema „NICS Mostar 2021”.

Na vježbi učestvuju pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Republičke uprave civilne zaštite RS-a, Odjela za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, te predstavnici Društva crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i drugih nevladinih organizacija.

Za potrebe izvođenja vježbe pripremljen je i poseban scenario kako bi se prikazale mogućnosti NICS softvera te način njegove upotrebe u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću, sa posebnim akcentom na saradnju i razmjenu informacija između različitih institucija iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Ponedjeljak, 27. septembar

11.00 – 11.40 - press konferencija – hotel Mostar u Mostaru, ulica Kneza Domagoja b.b. b.b

Srijeda, 29. septembar

12.00 - 12.30 - Prezentacija vježbe (Baza operacija NICS Mostar 2021, Snježna kuća na Rujištu)

12.30 - 13.00 - Pokazna vježba sa aktivnostima spasilaca i helikoptera (lokacija u blizini Snježne kuće)

13.20 – 13.50 - izjave za medije (na lokaciji pokazne vježbe)

14.00 – 14.10 - postrojavanje učesnika vježbe i vozila (plato ispred Snježne kuće)

NAPOMENA: Molimo da se učesnici pridržavaju naznačenih epidemioloških mjera.

Informacije i upiti:

Admir Malagić

Mob: +387 61 350 717

E-mail: glasnogovornik@msb.gov.ba


Pozivamo snimatelje, novinare i fotoreportere da prisustvuju ovom događaju, 27. i 29.09. 2021.godine u Mostaru i na Rujištu.

 Lokacija vježbe: Link na mapu.