Najava događaja/aktuelnosti

Održana SEENSA konferencija državnih sigurnosnih organa za zaštitu tajnih podataka zemalja jugoistočne Evrope

30.11.2020

Deseta SEENSA konferencija državnih sigurnosnih organa zaduženih za zaštitu tajnih podataka zemalja jugoistočne Evrope održana je putem video platforme 27.11.2020. godine. Formalni domaćin konferencije je bio državni sigurnosni organ Bugarske u suradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC).

Učešće na konferenciji su uzeli predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Sektora za zaštitu tajnih podataka - Državnog sigurnosnog organa. Konferencija je obuhvatila tematske cjeline o Zajedničkoj izjavi za suradnju u oblasti personalne i industrijske sigurnosti, upotrebe tajnih podataka u suskim postupcima te minimalnim standardima u obukama o zaštiti tajnih podataka.

Predsjedavanje i domaćinstvo SEENSA foruma u 2021. godini pripalo je Državnom sigurnosnom organu Bosne i Hercegovine.