Najava događaja/aktuelnosti

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u djelokrug rada institucija zaštite i spašavanja

5.3.2020

Promocija Analize i check-liste integracije rodne perspektive u zaštiti i spašavanju i smanjenje rizika od katastrofa koje je sačinila Fondacija CURE u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i predstavnicima institucija nadležnih za zaštitu i spašavanje koji su implementirali aktivnosti IPA DRAM programa u Bosni i Hercegovini održana je danas u Sarajevu.

Promocija je održana u Operativno-komunikacijskom centru BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite.


-GENDER INTEGRATION INTO DISASTER RISK MANAGEMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

2 FOTO GALERIJA