Najava događaja/aktuelnosti

Usvojen strateški dokument integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini

30.1.2020

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojio je izuzetno važan strateški dokument upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini u neredne četiri godine.

Usvajanjem Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019 – 2023. godina i Akcionog plana za provođenje Strategije stvaraju se uslovi da se cjelokupni proces upravljanja granicom u BiH harmonizuje i uskladi sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Cilj je funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom u BiH, što će za rezultat imati povećanje ukupne sigurnosti u BiH i njenih granica, te olakšan protok ljudi i roba.

Novi koncept će doprinijeti jačanju partnerstva i privrednog prosperiteta kako BiH tako i zemalja regije, boljoj koordinaciji i saradnji među službama i agencijama koje su uključene u nadzor i kontrolu na granici.

Također, usvojen je prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH za zapošljavanje deset mlađih inspektora u SIPA-i, čime se dodatno kadrovski jača ova policijska agencija.