Najava događaja/aktuelnosti

PRESS KONFERENCIJA – KOORDINACIONI ODBOR ZA KONTROLU MALOG ORUŽJA I LAKOG NAORUŽANJA 23.12.2020. godine

20.12.2019

Pozivamo Vas na konferenciju za novinare koja će biti održana 23. decembra 2019. godine, u 11 sati, u Press sali (Zgrada institucija BiH, Trg BiH 1).

Domaćin konferencije je Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja koji je nadležan da planira, koordinira, usmjerava i nadzire aktivnosti za implementaciju Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (2016-2020).

Na konferenciji će biti prezentovani rezultati postignuti u okviru četiri strateška cilja: unaprijeđenje pravnog okvira i implementacije SALW (Small arms and light weapons) zakonodavstva; smanjenje prisustva nelegalnog SALW-a; upravljanje SALW-om u posjedu Oružanih snaga BiH i međunarodna i regionalna saradnja i saradnja sa organizacijama civilnog društva.

U protekle četiri godine,  ukupno je prikupljeno i uništeno oko 20.000 komada oružja i dijelova oružja, što predstavlja izuzetan rezultat.

Navedene aktivnosti su, pored ostalog, realizovane uz podršku i saradnju predstavnika Evropske unije, UNDP-a, SEESAC, OSCE-a i drugih međunarodnih organizacija.