Govori

Trinaesti policijski kongres, Berlin 2.2.2010. Obraćanje zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića

2.2.2010

Trinaesti policijski kongres, Berlin 2.2.2010.

 

Obraćanje zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića:

 

 

“Potreban veći stepen saradnje i jedinstvena sigurnosna strategija”

 

Kolege ministri;

Ekselencije;

Cijenjeni učesnici Kongresa;

Uvažene dame i gospodo !

 

Prvenstveno, čast mi je pozdraviti vas u ime Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti, kao i u svoje lično ime. Posebno zadovoljstvo, predstavlja mi to što se mogu obratiti danas, ovdje, na ovom eminentnom skupu.

 

U kontekstu teme rasprave o odgovorima na sigurnosne izazove u okviru Štokholmskog i Lisabonskog programa, rekao bih nekoliko rečenica o poziciji zemlje koju predstavljam, te našim namjerama da budemo aktivan partner Evropskoj uniji, kada je u pitanju realizacija njenog novog petogodišnjeg programa, u čijem fokusu je ne samo bliža saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, već i carinska saradnja, saradnja u radu službi za spašavanje, viznoj politici, te vrlo važnoj oblasti migracija i azila.

 

Smjernice za saradnju utvrđene Štokholmskim  programom, bit će od važnosti ne samo za zemlje članice EU, već prvenstveno, kao svojevrstan putokaz za države koje se nalaze na putu evropskih integracija, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

 

Pitanje sigurnosti, danas prevazilazi državne granice, prevazilazi i evropske granice i zahtijeva saradnju na globalnom nivou. Zbog toga se sigurnost sve više sagledava globalno, a nacionalna sigurnost je sve više povezana sa stanjem sigurnosti u okruženju.

 

 

S tim u vezi, Štokholmski program u svom fokusu mora imati građanina EU i njegova prava, prava za veću slobodu i sigurnije okruženje na cijeloj teritoriji EU. Mišljenja smo, da je potreban veći stepen saradnje i jedinstvena sigurnosna strategija, kako bi se svi zajedno suočili sa izazovima našeg vremena kao što su: organizovani kriminal i korupcija, trgovina ljudima, ali i neprestana prijetnja terorizmom, te sve prisutniji oblici ilegalne imigracije.

 

Kao što sam već istakao, pitanje sigurnosti prevazilazi ne samo nacionalne već i evropske granice, zahtijevajući saradnju sa drugim partnerima u svijetu. Uzimajući u obzir prioritete Evropske unije u području slobode, sigurnosti i pravde, Bosna i Hercegovina je kroz ispunjavanje obaveza iz Evropskog partnerstva, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i kroz proces ispunjavanja uvjeta iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima u EU, načinila ogroman napredak u izgradnji sistema sigurnosti, sukladno evropskim standardima, i na taj način potvrdila spremnost da bude dobar partner EU u izgradnji sigurnog okruženja za sve naše građane.

Dozvolite mi da naveden samo od neke od bh.aktivnosti, koje doprinose, ne samo sigurnosti bh. građana, već ukupnoj sigurnosti građana EU:

-         Uspostavljen je potpuno novi, savremeni elektronski sistem za izdavanje biometrijskih putnih isprava, koje se proizvode u njemačkom Bundesdrukeraju, uvezan u Interpolovu bazu ukradenih i nestalih putnih isprava;

-         donešen je potpuno novi pravni okvir za upravljanje granicom, migracijama i azilom, koji je harmoniziran sa standardima Evropske unije a Sporazum o readmisiji, zaključen sa Evropskom unijom u potpunosti se provodi;

-         uspostavljen je moderni informacioni sistem za migracije, koji obuhvata sve podatke o vizama, boravištima, prelasku granice i azilu, a sve u svrhu redovnog ažuriranja Migracionog profila BiH;

-         uspostavljen je pravni okvir i potrebne institucije i agencije za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, trgovine drogama, trgovine ljudima, terorizma,  pranja novca i finansiranja terorizma, konfiskacije imovine, koje svakodnevno bilježe velike uspjehe u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa na regionalnom nivou i šire;

-         Bosna i Hercegovina je zaključila sporazume i radne aranžmane sa Europolom, Eurojustom, Frontexom i Evropskim centrom za nadzor nad drogama i ovisnosti o drogama, koji se redovno implementiraju, te Sporazum sa EU o sigurnosti informacija;

-         ispunjeni su svi tehnički uvjeti za uspostavljanje sigurne/zaštićene elektronske veze sa sjedištem Europola u Haagu;

-         uspostavljena je Agencija za zaštitu ličnih podataka i stvoreni su uslovi za izgradnju sistema zaštite ličnih podataka, u skladu s najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti;

-         Bosna i Hercegovina u potpunosti podržava Strategiju Evropske unije za borbu protiv terorizma, s naglaskom na unapređenje prekogranične policijske i druge saradnje, sistema razmjene informacija, te razvijanje sistema edukacije;

-         usvojen je Plan civilno-vojne saradnje u slučaju odgovora na terorističke napade i saniranje njihovih posljedica;

-         uveden je i Sistem jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije – 112 i uspostavljen Operativno-komunikacijski centar Bosne i Hercegovine – 112;

-         proces integrisanog upravljanja granicom (IBM), predstavlja značajan uslov kojeg BiH ispunjava u procesu integracije u Europsku uniju, kao veoma važno pitanje u kontekstu borbe protiv prekograničnog kriminala;

-         potpisani su brojni bilateralni sporazumi iz oblasti međupolicijske saradnje sa zemljama iz regije i zemljama članicama Evropske unije, te provedbeni Protokoli, kao i Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi.

 

 

Sa zadovoljstvom mogu potvrditi da je Bosna i Hercegovina u svim ovim oblastima, učinila veliki napredak, kako bi stvorila sigurno okruženje za svoje građane, a time i doprinijela ukupnoj sigurnosti građana Evropske unije.

 

Štokholmskim i Lisabonskim programom prepoznjemo drugačiji način saradnje i provođenja aktivnosti od strane članica EU da ostvare zajedničke ciljeve. S tim u vezi, obostrani interes svih naših institucija i agencija je kvalitetnija operativna saradnja, koja je zasnovana na jasnoj platformi za razmjenu informacija i obavještajnih podataka u borbi protiv svih vidova organizovanog kriminala.

 

 

I na kraju, iskoristit ću ovu priliku da podsjetitim kako je BiH ovih dana ispunila preostale uvjete, neophodne za liberalizaciju viznog režima za ulazak njenih građana u Evropsku uniju. Ostale su još manje aktivnosti tehničke prirode i mi smo spremni za skori dolazak eksperata Evropske komisije od kojih očekujemo pozitivnu ocjenu, koja će voditi ka ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, tokom putovanja u zemlje Šengena i Evropsku uniju. Ispunjavanjem preostalih obaveza iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, još jednom, potvrđujemo našu spremnost za otvorenu i sigurnu Evropu, koja služi svim i štiti sve građane, kao istinskom i konačnom cilju koji svi želimo i spremni smo tome doprinijeti.

Još jedanput, izražavam zahvalnost svima koji su doprinijeli da se po 13. put održi Policijski  kongres u ovom prelijepom gradu, koji predstavlja simbol, ne samo ujedinjene Njemačke, nego i ujedinjene Evrope.

 

 

Želim uspješan i plodonosan rad svim učesnicima Kongresa.

 

 

Hvala na pažnji!