Govori

Obraćanje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića na press konferenciji..

2.3.2009

Sarajevo 02.03.2009.godine

Obraćanje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića na press konferenciji, organiziranoj povodom potpisivanja Memoranduma o uspostavljanju sigurnosne komunikacijske veze između Ministarstva sigurnosti BiH i EUROPOL-a.

Vaša ekselencio, gospodine Ratzel;
Poštovani ministri;
Uvažene dame i gospodo;
Poštovani predstavnici medija!

 Srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i zahvaljujem na prisustvu ovom svečanom činu potpisivanja Memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju sigurnosne komunikacijske veze između Bosne i Hercegovine i Ureda Evropske policije (EUROPOL-a). Uspostava ove komunikacijske veze, je još jedan korak u procesu ispunjavanja uslova za potpisivanje Operativnog sporazuma s EUROPOL-om. Zaključivanje Operativnog sporazuma je obaveza Bosne i Hercegovine iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

Ministarstvo sigurnosti će preduzeti sve neophodne aktivnosti da bi što prije ispunilo sve obaveze za potpisivanje Sporazuma o operativnoj saradnji s EUROPOL-om. Danas smo na sastanku s direktorom EUROPOL-a, gospodinom Ratzelom razgovarali o tome. Uspostavljanje državne jedinice za saradnju s EUROPOL-om i zaštita podataka su dva ključna pitanja koja moramo riješiti.

Strateški sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i Ureda Evropske policije, kojim se Ministarstvo sigurnosti BiH određuje kao tačka kontakta između EUROPOL-a i nadležnih vlasti Bosne i Harcegovine, potpisan je u Haagu 26. januara 2007. godine. Ovim Sporazumom, unapređuje se saradnja Bosne i Hercegovine i zemalja članica Evropske unije, putem EUROPOL-a, u sprječavanju, otkrivanju, suzbijanju i istraživanju teških oblika međunarodnog kriminala. Nadležni organi za implementaciju ovog Sporazuma na državnom nivou su: Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA),Državna granična služba i Ured za saradnju s INTERPOL-om.
Zatim, na entitetskom nivou: MUP RS-a, MUP Federacije BiH, uključujući i svih 10 kantonalnih MUP-ova, te na kraju Policija Brčko Distrikta.

Nakon organizacionih priprema i razgovora, uslijedila je dostava i razmjena strateških informacija s EUROPOL-om. Paralelno s ovim aktivnostima, pokrenuta je uspostava sigurnosne komunikacije veze, poznatije kao mreža NEUS. Uspostava ove mreže, kreirane unutar EUROPOL-a 2002 godine, u cilju povezivanja sjedišta EUROPOL-a u Haagu sa zemljama koje nisu članice Evropske unije i ostalih trećih strana, koje dozvoljavaju razmjenu informacija u skladu sa zaključenim sporazumima, predstavlja preduslov za primjenu ovih sporazuma, jer se ova vrsta informacija ne može razmjenjivati putem interneta.

Stoga je, svrha današnjeg potpisivanja Memoranduma o razumijevanju da reguliše uspostavu, implementaciju i rad sigurnosne komunikacijske veze za prenos informacija između EUROPOL-a i Bosne i Hercegovine. EUROPOL će nabaviti svu opremu i usluge neophodne za uspostavu i funkcioniranje mreže NEUS, te snositi troškove njenog uspostavljanja.

EUROPOL je takođe, odgovoran za održavanje mreže NEUS i ako bude neophodno, za zamjenu oštećene opreme, dok Bosna i Hercegovina ima obavezu da osigura pristup osoblju, koje postavi EUROPOL za njeno održavanje. Tako će službeno lice EUROPOL-a izvršiti instalaciju i konfiguraciju opreme, te osigurati obuku o radu konekcije.

Kako je za aktiviranje linije i instalaciju cjelokupne opreme potrebno najmanje tri mjeseca, očekuje se da njeno funkcioniranje u Bosni i Hercegovini počne od juna ove godine.

Na kraju ću iskoristiti ovu priliku da se u ime Ministarstva sigurnosti BiH i u svoje ime, još jednom zahvalim gospodinu Ratzelu, koji uskoro okončava mandat direktora Ureda EUROPOL-a, na pomoći i saradnji koju je pružio Bosni i Hercegovini.


Zahvaljujem na pažnji.