Govori

Obraćanje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića..

5.3.2009

OBRAĆANJE MINISTRA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE TARIKA SADOVIĆA NA ŠESTOJ MINISTARSKOJ KONFERENCIJI O SARADNJI U OBLASTI GRANIČNE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI, KOJA JE OD 5. DO 7.MARTA ODRŽANA U BEOGRADU

„Potpisivanje bilateralnih sporazuma o granici je najbolji dokaz dobrosusjedskih odnosa“

Vaše ekselencije;
Uvaženi ministri i ministrice;
Dame i gospodo;
Dragi prijatelji!

Dozvolite mi da vas pozdravim u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svoje ime. Želim da se zahvalim organizatoru i domaćinu-Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na dobrodošlici i gostoprimstvu. Zahvalnost dugujemo i Demokratskom centru za kontrolu oružanih snaga iz Ženeve na svesrdnoj podršci i pomoći, koju nam pruža proteklih godina.

Program granične sigurnosti, koncipiran za regiju jugoistočne Evrope, postao je okvir za sasvim novi pristup u razvoju naših sistema granične sigurnosti. Od početne faze, kada smo gradili institucije granične sigurnosti, zatim faze intenziviranja prekogranične operativne saradnje, stigli smo u fazu kada je potrebno ojačati naše kapacitete, radi dostizanja standarda, koji su neophodni za integraciju u Evropsku uniju i zonu Šengena.

Odajem priznanje kreatorima DCAF-ovog Programa granične sigurnosti, jer je uveliko olakšao naša nastojanja da regiju jugoistočne Evrope učinimo prostorom sigurnih granica.

Naravno, Program treba i dalje razvijati za period od 2009.do 2012. godine. Uvjeren sam da će naša ministarstva, granične službe, odnosno policije, biti uspješni nosioci realizacije svih aktivnosti iz Programa granične sigurnosti. Sportskim žargonom rečeno: “Zašto da mijenjamo ekipe koje postižu dobre rezultate?”.

Za Bosnu i Hercegovinu u oblasti granične sigurnosti, najznačajniji su
sljedeći ciljevi:

1. Identifikacija granice sa susjednim državama na kopnu i moru i potpisivanje bilateralnih sporazuma o granici;
2. Potpuna realizacija Strategije za integrisano upravljanje granicom i Akcionog plana za njeno provođenje;
3. Jačanje regionalne saradnje.

Potpisivanje bilateralnih sporazuma o granici bio bi najbolji dokaz dobrosusjedskih odnosa. Ako pitanje granice nije rješeno i zajednički koncept jačanja granične sigurnosti, uvijek se može lahko problematizirati. Naše djelovanje u narednom periodu biće usmjereno ka ostvarivanju navedenih ciljeva. Svjesni smo da bi bez DCAF-ovog Programa razvoja sistema granične sigurnosti sve bilo puno teže i sporije. S obzirom, da su naši ciljevi kompatibilni sa ciljevima iz DCAF-ovog Programa, a imajući u vidu dosadašnja, uglavnom, pozitivna iskustva zajedničkog rada, iskazujem podršku svim prijedlozima od strane direktora Granične policije Bosne i Hercegovine, koji su već načelno dogovoreni.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 10. jula 2008.godine, usvojilo inoviranu Strategiju integrisanog upravljanja granicom, koja je u potpunosti usklađena sa smjernicama Evropske komisije za izradu navedenih strategija za zemlje jugoistočne Evrope. Strategija je zasnovana na tri stuba: unutarinstitucionalne, međuinstitucionalne  i    međunarodne saradnje i koordinacije, neophodne za efikasno obavljanje poslova u oblasti integrisanog upravljanja granicom.
Treba nam funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom, brži protok prekograničnog prometa lica i roba i veći kvalitet graničnih kontrola. Na našim konferencijama obično „teku med i mlijeko“.
To je donekle razumljivo, jer promoviramo zajedničke uspjehe i otvaramo prostore uzajamne saradnje. Međutim, negdje sam pročitao u DCAF-ovim materijalima za Konferenciju, da nas pozivaju da budemo kritični prema onome što ne valja. Zato navodim sljedeći primjer:

Ministarstvo sigurnosti BiH je predložilo novi Zakon o graničnoj kontroli, urađen uz pomoć eksperta, kojeg nam je dovela Evropska komisija. Kada su se naknadno uključili DCAF-ovi eksperti, naveli su brojne primjedbe na ovaj Zakon. Moglo bi se zaključiti da su evropski standardi različiti, u zavisnosti od toga da li ih tumači Evropska komisija ili DCAF. Ovo je primjer loše prakse. Da se ipak,vratimo na primjere dobre prakse.

Uvođenje stalne razmjene iskustava između pripadnika graničnih policija zemalja regije, bilo bi značajno radi unaprjeđenja granične sigurnosti, a pored toga, razvijaju se i lične veze i poznanstva, što je u skladu sa poslovnim mentalitetom naših ljudi.

Obavještavam vas, da smo uradili idejni koncept Koordinacijskog centra za graničnu policijsku saradnju. Ranije smo predložili da njegovo sjedište bude u Sarajevu. Razlozi za uspostavu navedenog Centra su sljedeći: implementacija strategija za integrisano upravljanje granicom u cijeloj regiji; provođenje prekogranične policijske saradnje u skladu sa EU standardima; praćenje primjene  preporuka za uspostavljanje saradnje; borba protiv prekograničnog kriminala; koordinacija zajedničkih operacija itd.
Još jednom, iskazujem našu želju i spremnost da budemo dobri domaćini ovom Centru, svjesni činjenice da koordinacija sa jednog mjesta, omogućava kvalitetniji način upravljanja zajedničkim aktivnostima.Ovo je prilika da poželim uspjeh regionalnim komandirima Granične policije Bosne i Hercegovine, koji će ovoga ljeta uzeti aktivno učešće na ADL kursu za regionalne komandire.

U oblasti operativne saradnje takođe, gradimo kvalitetan okvir za efikasno djelovanje. Sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, potpisali smo protokole, kojima se uređuje formiranje zajedničkih radnih grupa za suzbijanje kriminaliteta, razmjena oficira za vezu, provođenje mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu, kao i protokol kojim smo definirali službeni tranzit preko državnog područja druge ugovorne strane, u cilju postupanja na vlastitom području. Sa Crnom Gorom smo potpisali Sporazum o održavanju redovnih sastanaka graničnih policija, koji se počeo primjenjivati.

Ova Konferencija je dobra prilika da pružimo nove dokaze napretka, jer je dogovoreno potpisivanje protokola o provođenju mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu sa Republikom Crnom Gorom i Republikom Srbijom, te Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima. Poslije potpisivanja navedenih protokola, predano ćemo raditi na njihovom provođenju, ali i na pripremi novih, koji će biti osnova za nove sadržaje zajedničkog angažmana.

Poštovane dame i gospodo!

Proteklu godinu možemo ocijeniti uspješnom. Smatram da u 2009. godini možemo učiniti još više. Uz sigurnije granice, put zemalja regije prema Evropskoj uniji čini se kraćim i sigurnijim.
Još jednom, zahvaljujem ljubaznim domaćinima na gostoprimstvu i čestitam na dobroj organizaciji.

Zahvaljujem na pažnji.