Govori

Govor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra sigurnosti BiH..

31.3.2009

Sarajevo, 31.3.2009.godine

GOVOR ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA I MINISTRA SIGURNOSTI BIH TARIKA SADOVIĆA NA REGIONALNOJ MINISTARSKOJ KONFERENCIJI „PROMOVISANJE PRAVDE I SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI“, Beograd 30. i 31. mart 2009.godine

„Bosna i Hercegovina želi da ojača svoje kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“

Vaše ekselencije;
Uvaženi ministri;
Dame i gospodo!

ImageDozvolite da vas srdačno pozdravim u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime. Počastvovan sam što učestvujem na ovakvom eminentnom skupu, a naravno, i na mogućnosti da vam prenesem naše stavove i razmišljanja. Također, izražavam zahvalnost Uredu Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, koji je osmislio ovaj program regionalne saradnje i okupio sve nas na zajedničkom i korisnom poslu. Čestitam organizatoru i tradicionalno dobrom domaćinu Vladi Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću na srdačnom gostoprimstvu i uloženom trudu u organizaciji ove Konferencije.

Iako su, izbori u Makedoniji i Crnoj Gori, omeli naše kolege – ministre da budu sa nama, ja sam uvjeren da Ministarska konferencija država jugoistočne Evrope, uvijek daje poticaje i dinamizira regionalnu saradnju. Vrijedi opet, ponoviti da je djelotvorna regionalna saradnja jedan od ključeva napretka prema Evropskoj uniji. Evropa nam često poručuje da djelima dokažemo sposobnost, međusobno sarađujemo, kako bi bili partneri kada postanemo članovi velike evropske porodice. Teško ratno nasljeđe, brojni problemi postkonfliktnih društava, procesi tranzicije, a sada i ekonomske krize, koja u pravilu najviše pogađa najsiromašnije, čine naš posao vrlo zahtjevnim.

Nadam se da će ova Konferencija, na kojoj promoviramo demokratske principe vladavine zakona i ljudske sigurnosti, biti novi dokaz naše spremnosti da prvo pomognemo sebi, a zatim, i našim evropskim aspiracijama. Kreatori Programa koji je usklađen sa UNDOC – srednjoročnom strategijom 2009. – 2011.su zasnovali
svoj koncept integriranog seta aktivnosti u tri oblasti ili slikovito rečeno na tronošcu koji čine:

1. Organizovani kriminal i trgovina ljudima;
2. Sistem krivičnog pravosuđa i institucionalni integritet;
3. Prevencija narkomanije i tretman, te HIV/AIDS prevencija i tretmani.

Program bi na ovako prepoznate i poredane prijetnje trebao poslužiti zemljama regije da pojedinačno i zajedno poboljšaju stanje u navedenim oblastima, tako što će zajedničkim radom i koordiniranim djelovanjem, postići veći stepen usaglašenosti u strategijama i politikama, mehanizmima primjene i povećanim kapacitetima za efikasne odgovore na tradicionalne prijetnje. Nema sumnje da trebamo prihvatiti velikodušnu pomoć koja nam se nudi sa svim resursima, kojih mi nemamo dovoljno.

Poštovane dame i gospodo !

Bosna i Hercegovina zbog svog kompliciranog ustavnog uređenja, osim problema koji su zajednički u zemljama regije, ima dodatne probleme, koje pokušavamo da riješimo unutrašnjim dogovorima i kompromisima, jer kod nas djeluje 15 policijskih agencija. Unutrašnju koordinaciju i saradnju, neophodno je podići na višu razinu. Preklapanje nadležnosti, nedovoljna saradnja i razmjena informacija su otežavajuće činjenice. Reforma policijskih struktura u BiH, bila je ograničenog dometa. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, kada se osnuje, moći će koordinirati samo državne policijske agencije, kao što će i Agencija za forenziku, Agencija za školovanje i usavršavanje i Agencija za podršku, biti u funkciji samo državnih agencija, a ne i svih ostalih u BiH.

Imamo također, Ustavni sud, Sud BiH, vrhovne sudove entiteta, kantonalne, općinske, okružne i osnovne sudove, ali nemamo Vrhovni sud BiH. Imamo četiri krivična zakona, što je previše za velike zemlje, a kamoli za jednu malu zemlju. Sredinom ove godine, ističe Strategija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja je dala samo ograničene rezultate. Postigli smo dogovor da naredne strateške dokumente radimo odvojeno: posebno za organizovani kriminal, a posebno za korupciju. Za svaki pojedinačni oblik organizovanog kriminala, izradićemo akcione planove. Nadam se da ćemo postići saglasnost oko Zakona o uspostavi nezavisnog, centralnog antikorupcionog tijela na državnoj razini, koji bi se bavio raznim aspektima prevencije korupcije, ali ne bi imao istražne nadležnosti.

Izradili smo novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, a predstoje nam izrade strategije i akcionog plana u ovoj oblasti. Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan za borbu protiv trgovine ljudima, a ranije i Plan borbe protiv auto-kriminala. Usvojena je Strategija za borbu protiv zloupotrebe droga, a radimo na Akcionom planu za njeno provođenje, koji će biti težak 25 miliona eura. Osim problema nelegalne proizvodnje i prometa opojnih droga, sve više mladih ljudi postaju ovisnici, što je skupa sa pratećim bolestima, sve izraženiji socijalni i medicinski problem, sa kojim se naša država teško nosi.

Provodimo strateške dokumente integrisanog upravljanja granicom, te migracija i azila, a u toku su završni radovi na Informacionom sistemu migracija (ISM-u), koji je osnova za efikasan rad u oblastima granice, migracija, vozila i viza. Zato nam uključenje u ovaj Program može biti od velike koristi, posebno, u vremenima budžetske besparice i rastuće ekonomske krize. Bosna i Hercegovina želi da ojača svoje kapacitete za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, unaprijedi svoj pravosudni i policijski sistem, dobije dobro zakonodavstvo, i primjenjuje standarde i prakse razvijenih zemalja.


Bosna i Hercegovina je prihvatila brojne međunarodne konvencije protiv korupcije, UN konvenciju protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Konvenciju o kontroli droga, konvencije protiv terorizma itd. Ali, jednostavno, nema dovoljno kapaciteta, ni dovoljno resursa, da ih djelotvorno provodi. U regionalnim inicijativama, saradnji i koordinaciji, vidimo šansu da zajednički i efikasnije djelujemo za dobrobit naših građana, država i cijele regije. Zato smo brzo i uočili značaj ovog Programa. Vjerujemo da će njegova primjena omogućiti efikasnije odgovore na izazove sa kojima smo suočeni, a istovremeno, pospješiti ispunjenje brojnih obaveza, koje imamo na evropskom putu.

Poštovane dame i gospodo!

Sa iskrenim uvjerenjem da radimo dobru stvar, dozvolite mi da vas još jednom pozdravim i zahvalim na vašoj pažnji.