O nama

Inspektorat

10.2.2011

Inspektorat vrši neposredan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na državne službenike i zaposlenike Ministarstva sigurnosti BiH i upravnih organizacija pri Ministarstvu sigurnosti.


-vodi upravni postupak iz navedene oblasti,

-vrši kontrolu kancelarijskog poslovanja,

- postupa po predstavkama i pritužbama na rad Ministarstva i upravnih organizacija koje su sastavni dio Ministarstva.

-vrše selektivni inspekcijski pregled koji ima za cilj otkrivanje slabosti i nezakonito postupanje u izvršavanju službenih zadataka, kao i propuste obaveznog praćenja i usmjeravanja procesa rada od strane rukovodnih službenika,

-učestvuje u izradi godišnjih programa rada i mjesečnih planova rada u Inspektoratu,

-priprema ncrte i prijedloge propisa iz djelokruga Inspektorata,

-izrađuje potrebna uputstva, analize i izvještaje iz djelokruga Inspektorata


AKTIVNOSTI

-Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu sigurnosti BiH

-Plan sigurnosti ličnih podataka u Ministarstvu sigurnosti BiH