O nama

Odsjek za politike i planove

3.12.2010

 

Odsjek za politike i planove u Kabinetu ministra vrši poslove koji se odnose na razvoj strateških ciljeva; izrade i procjene politika; opcionog analiziranja politika u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama i organizacijama, sa procjenom potrebnih resursa i pripreme dokumenata potrebnih za donošenje konačne odluke Ministra; razvoja strateških planova putem koordinacije izrade strateških planova unutar Ministarstva i u konsultacijama sa agencijama za provođenje zakona; ocjenjivanja strateških ciljeva i planova; interakciju analize učinka, planova i budžeta putem; prikupljanja i analize podataka svih sektora Ministarstva kao dijela stalnog procesa nadgledanja; pripreme izvještaja za Ministra, Zamjenika ministra i Sekretara o analizi i nadgledanju mjera za poboljšanje učinka; istraživanja, analize i procjene potrebne za sačinjavanje godišnjih planova rada Ministarstva i priprema informacije za Vijeće ministara i druge organe o politici i strategiji Ministarstva i radu ministarstva, te o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u cjelini ili u pojedinoj oblasti.


 

Prezentaciju Strateškog plana Ministarstva sigurnosti BiH možete pogledati ovdje, a prezentaciju statistike o kriminalitetu u BiH, možete vidjeti ovdje.

 

Strateški plan Ministarstva sigurnosti BiH 2011-2013. godina možete pogledati ovdje.

Informaciju o stanju sigurnosti BiH za prvih šest mjeseci 2010. godine možete pogledati ovdje.