Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za pravne kadrovske, opće i materijalno-finansijske poslove

5.1.2011

Kontakt detalji Sektora za pravne kadrovske, opće i materijalno-finansijske poslove Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Radenko Stanić pomoćnik ministra  + 387 33 492 424
Amela Bašić šef Odsjeka za pravne, kadrovske i opšte poslove  + 387 33 492 424
šef Odsjeka za finansijsko-materijalne poslove
 + 387 33 492 424
Rajka Klačar šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu  + 387 33 492 424