Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za imigracije

10.9.2009

Kontakt detalji Sektora za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Pomoćnik ministra
+ 387 33 492 477
   + 387 33 492 794 
šef Odsjeka za  analitiku, strateško planiranje, nadzor i obuku
+ 387 33 492 480
   + 387 33 492 794 

šef  Odsjeka za upravne poslove, propise i readmisiju
+ 387 33 492 472
   + 387 33 492 794