Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme

5.5.2009

Kontakt detalji Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Mladen Mrkaja pomoćnik ministra  + 387 33 492 740 + 387 33 492 750

šef Odsjeka za razvoj i održavanje baza podataka + 387 33 492 752 + 387 33 492 750

Amir Husić
šef Odsijeka za razvoj i održavanje mreža, mrežne opreme i telekomunikacija
 + 387 33 492 749
+ 387 33 492 750