Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

26.10.2009

Kontakt detalji Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Pomoćnik ministra
+ 387 33 492 446
+ 387 33 213 686
šef Odsjeka za međunarodnu saradnju
+ 387 33 492 446
+ 387 33 219 923
Senad Kušević šef Odsjeka za evropske integracije + 387 33 492 446

Stanislava Tanić

šef Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima

+ 387 33 492 455
+ 387 33 710 531