Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

10.9.2009

 • Portparol  
  Kontakt detalji za ovaj web sajt.
 • Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije  
  Kontakt detalji Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika   
  Kontakt detalji Sektora za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i zloupotrebe droga Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za zaštitu tajnih podataka  
  Kontakt detalji Sektora za zaštitu tajnih podataka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
 • Sektor za opću i graničnu sigurnost  
  Kontakt detalji Sektora za zaštitu granica i javnog reda Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme  
  Kontakt detalji Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za zaštitu i spašavanje   
  Kontakt detalji Sektora za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za azil   
  Kontakt detalji Sektora za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za imigracije   
  Kontakt detalji Sektora za imigracije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Sektor za pravne kadrovske, opće i materijalno-finansijske poslove   
  Kontakt detalji Sektora za pravne kadrovske, opće i materijalno-finansijske poslove Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 • Inspektorat   
  Kontakt detalji Inspektorata Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.