Ministarstvo sigurnosti BiH

Arhiva galerija fotografija

 • Picture 0

  Predstavnici BiH na Međunarodnoj vježbi «IDASSA 2007», Biograd na moru, Hrvatska, 21-24.05.2007. god

 • Picture 1

  Pripremna vježba terenske jedinice Društva Crvenog krsta/križa BiH predučešće u međunarodnoj vježbi «IDASSA-2007», Hadžići, 16.05.2007. god

 • Picture 2

  Regionalni seminar «Analiza rizika i ugroženosti», Sarajevo, 11-13.04.2007. god

 • Picture 3

  Potpisivanje Dokumenta «Standardni operativni postupak o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora ...

 • Picture 4

  Delegacija BiH na 1. sastanku Vijeća za civilno vojno planiranje, Zagreb, 2004. god