Ministarstvo sigurnosti BiH

Arhiva galerija fotografija

 • Picture 0

  Učesnici konferencije "Regionalna saradnja i pružanje pomoći u kriznim situacijama i prirodnim katastrofama - problemi i perspektive", Trebinje, 16 - 18.04.2008. god.

 • Picture 1

  Ministar Sadović u Skoplju učestvuje u radu Regionalnog sastanka projekta «Sigurnost dokumenata i uspostavljanje identiteta u regionu Zapadnog Balkana»

 • Picture 2

  Zaključni regionalni sastanak Projekta ''Sigurnost dokumenata i utvrđivanje identiteta u regionu zapadnog Balkana'' Regionalni centar MARRI u Skoplju 19. – 20. mart 2008. godine

 • Picture 3

  Uspostavljanje koordinacijskog tijela u Ministarstvu sigurnosti BiH za PfP program

 • Picture 4

  Program saradnje između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije

 • Picture 5

  Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na seminaru posvećenom jačanju saradnje sa EU u oblasti civilne zaštite, Bled, Slovenija, 24-26.02.2008. god.

 • Picture 6

  Peta Ministarska konferencija u Budvi

 • Picture 7

  Predstavnici Bosne i Hercegovine sa učesnicima zemalja jugoistočne Evrope i Crnomorskog sliva na planskoj konferenciji za pripremu vježbe „SEESIM 08“,Sofija, 11-15.02.2008. god.

 • Picture 8

  Ministar sigurnosti Tarik Sadović potpisuje Memorandum o razumijevanju sa predstavnicom Društva Crvenog krsta/križa BiH, Sarajevo, 06.02.2008. god.

 • Picture 9

  Ministar sigurnosti Tarik Sadović potpisuje Memorandum o razumijevanju sa predstavnicom Društva Crvenog krstakriža BiH, Sarajevo, 06.02.2008.

 • Picture 10

  Glavna planska konferencija za pripremu međunarodne vježbe «UUSIMAA-2008 na kojoj su učestvovali i predstavnici BiH iz Ministarstva sigurnosti BiH, Sektora za civilnu zaštitu, Helsinki, 22-23.01.2008. god.

 • Picture 11

  Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović i UNDP rezidentna predstavnica Christine McNab potpisuju Projektni dokumenat ...