Ministarstvo sigurnosti BiH

Arhiva galerija fotografija

 • Picture 0

  Mektić – Korajlić: Saradnja Ministarstva sigurnosti BiH sa akademskom zajednicom u borbi protiv kriminala

 • Picture 1

  Ministarska konferencija Shaping our common future

 • Picture 2

  Planska konferencija za izvođenje NATO EADARCC terenske vježbe

 • Picture 3

  Vježba odgovora na prirodne i druge nesreće (Bold Chinthe 2017)

 • Picture 4

  Sastanak ministra Mektića i šefa Ureda Vijeća Evrope u BiH Drahoslava Štefaneka

 • Picture 5

  Sastanak Mektića i ministra vanjskih poslova Norveške Borge Brendea

 • Picture 6

  Ministar Mektić posjetio Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije –Razgovarano o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji

 • Picture 7

  Edukacija kontakt osoba za rodna pitanja u Ministarstvu sigurnosti i agencijama

 • Picture 8

  Veoma uspješan i posjećen sajam znanja o opasnosti od katastrofa

 • Picture 9

  Osposobljavanje agencija za provođenje zakona za efektivnu borbu protiv kriminala

 • Picture 10

  BiH i EUROPOL potpisali Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji

 • Picture 11

  Potpisana Jahorinska deklaracija - Definirani prioriteti buduće saradnje u okviru DCAF-a