Strateški dokumenti i akcioni planovi

Informacija o provođenju Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009 - 2013

9.6.2011

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 151. sjednici održanoj 25. maja 2011. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o provođenju Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009 - 2013, sa predloženim preporukama