Strateški dokumenti i akcioni planovi

Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini

8.2.2010

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 99. sjednici održanoj 24. septembra 2009. godine, razmotrilo i usvojilo Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH

„Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009. - 2013.“ objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj 08/10, od 02.02.2010. godine.


DRŽAVNI AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA BIH - tekstualni dio
DRŽAVNI AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA BIH - tabelarni dio