Arhiva

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu

16.3.2016

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH» broj 36/08 i 87/12) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju